todayAgenda

13

Jul.

Exposició "El canvi climàtic al Montseny: vulnerabilitat i adaptació"

Espai Montseny

Dissabte, 10:00h

A partir del dissabte 13 al dimecres 31 de juliol l’Espai Montseny dona el tret de sortida a la itinerància de l’exposició “El canvi climàtic al Montseny: vulnerabilitat i adaptació” que té com a finalitat donar a conèixer com pot afectar en un futur proper el canvi climàtic al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i les accions que podem emprendre per adaptar-nos als seus impactes i augmentar la resiliència d’aquest territori. Del dissabte 13 al dimecres 31 de juliol.

L’exposició s’articula en sis blocs temàtics: clima, recursos hidrològics, patrimoni natural i biodiversitat, gestió forestal i risc d’incendi, salut i urbanisme, i turisme i ús públic.

Per a cadascun d’aquests apartats es descriu la situació actual, s’identifiquen les vulnerabilitats i se suggereixen mesures per adaptar-nos als impactes que el canvi climàtic causarà al Montseny.

L’àrea mediterrània, a les dues bandes dels Pirineus, és una de les més sensibles al desordre climàtic. Les accions de mitigació, que cal continuar impulsant, estan destinades a disminuir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Paral•lelament, s’han d'emprendre mesures d’adaptació per pal•liar els impactes que ja són inevitables. Per tot això, cal el compromís de totes les persones que viuen i visiten el parc per aconseguir que el Montseny esdevingui més resilient i menys vulnerable en aquest nou escenari climàtic.

Aquesta exposició s’emmarca dins el projecte europeu intereg “ECTAdapt: Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic” (https://www.ectadapt.eu/ca). 

email

espaimontseny@viladrau.cat

call

938848035

web

location_on