peopleEntitats

people
Fundació Vincles

La finalitat és estudiar, dissenyar, executar i avaluar projectes i programes públics o privats d’educació i sostenibilitat, en que els processos de participació i implicació ciutadana siguin eines d’especial rellevància. Afavorir encontres amb persones i entitats per crear i impulsar propostes d’empoderament per a la reducció de la vulnerabilitat de persones i col•lectius.

La fundació és:

· Treballar col•lectivament d’una manera intergeneracional.
· Crear eines pedagògiques pel foment i animació de projectes.
· L’Aprofitament de sinergies entre els diferents actors d’un projecte.
· Mobilitzar-se per l’empoderament.
· Participar en propostes de voluntariat i custòdia del territori.

Algun dels seus projectes:

· L’Erola. Un acord de custòdia per construir cooperativament i amb l’aprenentatge servei, un espai per a joves i adults al Parc natural del Montseny, per l’educació ambiental i la sostenibilitat.
· Senegal. Bicicletes solidaries, afavorint el desenvolupament local, ecoturisme al Casamance.
· De font en font. Una proposta d’apadrinament de fonts per part d’entitats i escolars. Les Fonts que tenim, seguiment de la qualitat de l’aigua.
· Beques. Ajuts per a joves en risc d’exclusió social per la seva participació a colònies, casals d’estiu i camps de treball.
· Formació. Pel foment de la participació i implicació social.

email

vinclesfundacio@pangea.org

call

938848094

web

location_on