chat_bubbleAvisos

Canvi de sentit en els carrers Ronda, Empordà

Carrer Empordà, 3

13 de maig de 2019

Amb la fi de millorar la seguretat i atenent a les diferents propostes i queixes dels veïns i veïnes, es procedeix a canviar la direccionalitat i el sentit de la circulació de vehicles en els carrers Ronda, Empordà i de les Monges; seguint el curs natural del sentit de la marxa dels vehicles i sota criteri tècnic del departament. 

Per tant, aquests 3 carrers passen a ser de direcció única. 

A més a més, es normalitza l'aparcament en el carrer Major, carrer en el qual es fa impossible el pas de vehicles degut als vehicles mal estacionats i, sobretot, amb la fi de millorar l'accessibilitat per les voreres el pas de vianants, quedant les voreres més amples i accessibles. 

Es procedirà a delimitar les zones d'aparcament, tot deixant pas lliure als garatges dels veïns i veïnes i sense haver de retirar l'obligatorietat de gual. 

Les tasques són a càrrec de l'Ajuntament de Lleida.

email

No disponible

call

No disponible

web

No disponible

location_on