chat_bubbleAvisos

Supressió de barreres arquitectòniques

Carrer Major, 14

11 de febrer de 2019

La Brigada d'Obres i Serveis de l'EMD, conjuntament amb la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Lleida, ha finalitzat les obres en la vorera del carrer Major, on s'han suprimit les barreres arquitectòniques i s'han creat 3 rampes amb la fi de millorar l'accés en aquesta vorera.

email

No disponible

call

No disponible

web

No disponible

location_on